Werken en leven in een gezinsvorm

Op deze pagina meer informatie over wat werken (en leven) in een gezinsvorm inhoudt.

Gezinshuisouder

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je draagt zorg, eventueel samen met je partner, voor 1 tot 4 kinderen/jongeren. Je bent 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van kinderen met complexe problematiek, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden. Hierbij werk je samen met het netwerk van het kind en onderhoudt je contacten met bijvoorbeeld de biologische ouders, familie, scholen en andere instanties.

Bron: Jeugdformaat.

Pleegzorg

Alle begrippen op een rij in het pleegzorg woordenboek.

Pleegouder

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen voorwaarden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben en ook culturele achtergrond maakt geen verschil. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden. Je moet in staat zijn om de zorg te bieden die een kind nodig heeft. Een pleegzorgorganisatie vraagt een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming, onderzoekt of de leefsituatie stabiel is en kijkt naar een aantal criteria.

Pleegouder uit het eigen netwerk

Een pleegzorgorganisatie zoekt in eerste instantie naar pleegouders in de directe omgeving van het kind, bijvoorbeeld grootouders, buren of bekenden. Dat noemen we netwerkpleegzorg, een vorm van opvang die het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft. Als er in het netwerk geen pleegouders beschikbaar zijn, worden er pleegouders in het bestand van een pleegzorgorganisatie gezocht. Bron: Supergewone mensen gezocht.

Bestandspleegzorg

Dit is pleegzorg door pleegouders die een onbekend kind in hun gezin opnemen. Zij zijn voorbereid en gescreend en staan ingeschreven in het bestand van de pleegzorgorganisatie. Een andere vorm is netwerkpleegzorg, dan zorgen familieleden of bekenden voor het kind.

Vakantiepleegzorg

Soms zijn (pleeg)ouders en het kind gebaat bij een rustperiode of kan een kind in vakanties niet terecht bij ouders, familie of vrienden. Plaatsing in een vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Een kind kan dan één of meerdere vakanties met het pleeggezin doorbrengen.

Weekendpleegzorg

Soms zijn (pleeg)ouders en het kind gebaat bij een regelmatige rustperiode. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Deze vorm van pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen in leefgroepen, zodat ze af en toe een normale gezinssituatie meemaken. Een pleegkind brengt in geval van weekendpleegzorg een of meerdere weekenden per maand door bij een pleeggezin en draait daar gewoon mee met de dagelijkse bezigheden.

Buurtgezin

Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Vraaggezinnen worden gekoppeld aan steungezinnen in de buurt. Daarmee sluit deze vorm van hulp aan bij de beoogde transformatie in het sociaal domein en wordt op een praktische manier invulling gegeven aan de pedagogische civil society.
Buurtgezinnen.nl is drie jaar geleden opgericht en actief in meer dan 30 gemeenten. Er is voor 354 gezinnen in zwaar weer een steungezin gevonden. Hierbij zijn 600 kinderen betrokken. Bron: VNG

Meeleefgezin

Een Meeleefgezin vangt een kindje op in de leeftijd van 0-5 jaar waarvan een van de ouders psychiatrische problemen heeft. Het is nadrukkelijk geen pleegzorg. Deze opvang is minimaal 1 dagdeel per week en 1 weekend per maand. Een uitgebreide screening en training gaat aan deze vorm van opvang vooraf. Er moet een VOG worden overhandigd.

Steunouder

Steunouders vangen kinderen een of twee dagdelen per week op en ontlasten op deze wijze de ouders van de kinderen. Ouders kunnen energie opdoen. Zij komen meer in hun eigen kracht waardoor de gezinssituatie verbetert en de kans toeneemt dat ouders zelf voor hun kind(eren) kunnen blijven zorgen en uithuisplaatsing niet nodig is. Het netwerk van het gezin wordt uitgebreid. Bron: Steunouder.nl