Gezinshuizen in Nederland

ALGEMENE INFORMATIE

Actuele gegevens over gezinshuizen staan in de VWS-brochure over gezinshuizen. Er zijn diverse filmpjes over gezinshuizen op Youtube.

logo gezinshuis.com nieuw

De organisatie Gezinshuis.com ontwikkelt duurzame gezinsvormen uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Op dit moment zijn er ruim 100 gezinshuizen operationeel binnen onze franchiseformule. Via een kaart of postcode kun je ze allemaal vinden.

twentse-gezinshuizen

In Twente werken gezinshuizen samen onder de vlag van ‘Twentse Gezinshuizen’ en in de Achterhoek onder de naam Achterhoekse Gezinshuizen.

Veel jeugdzorginstellingen hebben gezinshuisouders in dienst of een franchise overeenkomst met Gezinshuis.com. Er is een duidelijke beweging gaande van ombouw van leefgroepen naar kleinschalige gezinshuizen en (intensieve) ambulante hulp. Voorbeelden:

Leading the life you want

En dit plaatje zegt veel over gezinshuisouders (klik op het plaatje).

Er is ook een (nieuwsbrief) keurmerk voor gezinshuizen.

BIJZONDERE GEZINSHUIZEN

Gezinshuis.com biedt de volgende bijzondere gezinsvormen aan.

 • Gezinsgroep; één of meer pedagogische medewerkers werken mee. Zes tot acht kinderen.
 • Remihuis; specifiek gericht op ASS problematiek. Maximaal twee kinderen.
 • Gezinshuisboerderij; de werkzaamheden op de boerderij zijn structuurbepalend. Drie tot vier kinderen.
 • Gezinshuis-plus; specifiek voor de zwaardere jeugdzorg. Maximaal vier kinderen. (Factsheet)
 • Gezinshuis voor jonge moeders; voor opvang van moeder en kind.
 • Crisisgezinshuis; voor snelle hulp en opvang.
 • Gezinshuis met begeleid wonen; het kind (18+) woont niet bij het gezin, maar wel op het erf. Zij wonen zelfstandig, maar hebben 24 uur per dag ondersteuning ter beschikking.

Het therapeutische gezinshuis The Mix van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ).
In een huiselijke omgeving met regels en structuur wordt een woonplek voor zes jongeren met een machtiging gesloten jeugdzorg (jongens én meisjes) geboden. Het gezinshuis, dat begin november vorig jaar haar deuren opende, is een vervolgtraject na ontslag uit de gesloten of besloten afdeling van Icarus (onderdeel van SJSJ). De jongeren wonen in het huis samen met het gezinshuisouderpaar, dat verantwoordelijk is voor de begeleiding en zorg van de jongeren. De gezinsleden worden intensief begeleid door een team van professionals.

Gezinshuis Nieuw Leven

Een gezinshuis voor moeder en kind: Gezinshuis Nieuw leven.

Een selectie uit het aanbod van gezinshuizen in Nederland

Gezinshuis gezin247 is een kleinschalig gezinshuis dat kinderen en jongeren die door omstandigheden niet kunnen opgroeien bij hun eigen ouders een thuis biedt. Iedereen die komt wonen in ons gezinshuis, wordt opgenomen als gezinslid. Leonie en Arjan de Kuiper zijn de gezinshuisouders en bieden professionele begeleiding. Met alle gezinsleden samen vormen we Gezinshuis gezin247. Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de kinderen om hun doelen te bereiken. Meer info: http://gezin247.nl

Gezinshuis Bij Ons (Oss). https://www.gezinshuis-bij-ons.nl/

Sinds 2016 hebben wij, Erik en Angelique, een gezinshuis. We wonen samen met onze zoon en gezinshuiskinderen in Oss, in het gezellige Brabant. Voordat we een gezinshuis openden zijn wij op verschillende manieren werkzaam geweest met kinderen en jongeren.

Gezinshuis Kilimbaja Kunda

Welkom op de website van Gezinshuis Kilimbaja Kunda, Mandinka voor ‘Huis van Eenheid & Saamhorigheid’, omdat ieder kind een Thuis verdient.

GezinshuisKnuzz_Wiezijnwij_Wie-zijn-wij_20150219105727_1.jpg
Swaenenest.png

Gestart in 2018 ’t Swanenest.

Rond 2011 zijn we de eerste stappen gaan ondernemen om ons eigen gezinshuis te starten. Gezinshuis Knuzz.

Gezinshuis Bon COurage

Gezinshuis Bon Courage wil een bijdrage aan de levensvreugde van jongeren bieden en daar zullen wij ons geluk weer uit halen.

Geszinshuis Oostenwind

Gezinshuis Oostenwind streeft er naar de begeleiding constant te verbeteren en kwaliteit te waarborgen.

gezinshuis-bij-de-bron

Gezinshuis Plus. In gezinshuis BijDeBron wonen jongeren (onder de 18 jaar) en ouderen (boven de 18 jaar) samen.

Weesthuis

Gezinshuis ‘Wees Thuis’: ‘Kinderen hebben mensen nodig die wezenlijk bij ze betrokken zijn’.

logo-gezinshuis-schutse

Gezinshuis De Schutse B.V. staat in Zaltbommel. Samen met 6 jongeren wonen we in een ontzettend mooi pand.

logo-de-vlinders

Gezinshuis De Vlinders: Wij bieden de mogelijkheid voor een kind om te ontdekken wie ze zijn en zich verder te ontwikkelen.

gezinshuis-jozua

Gezinshuis (Jozua) zijn, doe je niet alleen met je gezin. In ons gezinshuis zijn er ook een aantal mensen die ons ondersteunen. Daarbij valt te denken aan oppassen, de was doen, schoonmaken en helpen met koken.

gezinshuis-nij-begjin

De missie en visie van gezinshuis “In Nij Begjin” is gericht op het opvoeden van kinderen in een zo normaal mogelijke situatie, liefst thuis, bij hun eigen ouders.

gezinshuis-alles-kids

Alles Kids wordt geleid door het echtpaar Meijer. Als gezinshuis zorgen wij voor kinderen en jongeren gedurende een bepaalde tijd van hun leven.

gezinshuis-talenten-van-de-toekomst

Welkom op de website van Gezinshuis Talenten van de Toekomst.

gezinshuis Harteman

Gezinshuis Harteman is een plek waar kinderen, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, leren en leven in gezinsvorm.

Gezinshuis de veenhoop

Als Gezinshuis De Veen Hoop willen we niet enkel een plek zijn om te wonen, maar vooral een plek  waar de kinderen hun eigen identiteit mogen ontplooien binnen een normaal gezinsleven.  

gezinshuis-talentenhuis

‘Het Talenten-huis’ Een steuntje in de rug. Sommige jongeren hebben dit korte of langere tijd nodig.

Gezinshuis De Puzzel

Gezinshuis De Puzzel. We hebben voor deze naam gekozen omdat het leven vaak een Puzzel is voor onze jongeren.

Gezinshuis Belle Keurmerk

Gezinshuis Belle in Heino: We vinden het belangrijk dat jongeren gerespecteerd en geaccepteerd worden om wie ze zijn en niet om hoe hun gedrag eruit ziet.

logo t huys

GezinsKring ’t Huys  Samen met een heleboel mensen vormt GezinsKring ’t Huys een gemeenschap waarin kinderen die niet kunnen opgroeien bij hun ouders een thuis vinden.

logogezinshuisdekantelaar

Gezinshuis de Kantelaar  Wij zijn hier volledig ingeburgerd, waardoor kinderen en jongeren kunnen ingroeien in een duidelijk en overzichtelijk netwerk.

Gezinshuis Borne

Gezinshuis Borne Wij willen ons steentje bijdragen door op deze manier de kinderen de veiligheid van een gezinssituatie te laten ervaren.

Gezinshuis Hart voor de zaak Bergambacht
Gezinshuis Selah

Gezinshuis Hart voor de Zaak. Daar waar de relatie niet wordt aangegaan, ontstaat geen verbinding. Kinderen leren als er wederkerigheid is.

Gezinshuis Selah. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen.

Gezinshuis Bethesda

Gezinshuis Bethesda. Ook kinderen en jongeren die geen christelijke achtergrond hebben, zijn meer dan welkom in ons gezinshuis. Het Remi-huis is een gezinshuis voor kinderen met speciale problematiek. Meer informatie en een artikel over het Remi-huis.

Stichting AB

In het gezinshuis van de Stichting A & B wonen kinderen/jongeren met verschillende beperkingen. Wij hebben vrij strenge, consequente regels.

Gezinshuis Bombus
Gezinshuis Weesthuis

Gezinshuis Bombus. Elk kind is uniek, en dit vraagt om een unieke individuele methodische werkwijze die effectief functioneert bij de behoeften van het kind.

Gezinshuis Weesthuis. Wij verlenen een 24-uurs zorgaanbod aan kinderen die door Intermetzo vanwege hun thuissituatie bij ons zijn geplaatst.

Youbeewell-website-logo1

Gezinshuis Youbeewell.com Een gezinshuis is een perfecte combinatie tussen enerzijds een gewoon gezin en anderzijds professionele zorg op maat voor ieder kind afzonderlijk.

De Bosk logo-new

Driestroomhuis De Bosk Belangrijke onderdelen in het gezin zijn saamhorigheid, geborgenheid en structuur. Ieder kind heeft recht om in een dergelijke omgeving op te groeien, zich te kunnen ontplooien en daarmee als volwassene de maatschappij in te kunnen gaan.

Dromenlijn_logo21-e1415713375553

Gezinshuis Dromelijn biedt op kenmerkende wijze kleinschalige opvang, variërend van maanden tot jaren. Met de warmte van het gezin, een duidelijk accent op het “gewone” leven. Een artikel in de Asser Courant (februari 2015) over dit gezinshuis.

Gezinshuis Kroon
logo_kronendak

Gezinshuis Kroon. Ons hoofdmotto is: ‘Je komt er wel … soms duurt het wat langer’.

Gezinshuis Het Kronendak is een gezinshuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het gezinshuis staat in Castricum.

logo-zorg-voor-zorg-11

Gezinshuis Zorg voor zorg. Onno Fokker en Susan van Bruggen runnen sinds kort aan de Borculoseweg in Neede hun eigen gezinshuis. Ze vangen kinderen op die door omstandigheden niet thuis kunnen blijven wonen. “Het is een verrijking voor ons leven.”

Spinning Wheel

Gezinshuis Spinning Wheel. Vanaf 9 december 2014 staat ons gezinshuis in een nieuwe straat in Alphen aan den Rijn.

Maasbracht Gezinshuis

Gezinshuis Maasbracht probeert vanuit een positieve instelling, duidelijke structuur en regels (welke voor ons normale leefregels zijn) kinderen een veilig, warm en gezellig thuis te bieden en hen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan.

Driestroomhuis Didam

Driestroomhuis Didam is een landhuis in Didam. In het huis bieden het zorgechtpaar Jan en Sandra Kruitbosch, samen met hun drie kinderen Nikita, Noa en Nadia, op dit moment onderdak aan meerdere kinderen met een licht verstandelijke beperking en een vorm van gedragsproblematiek.

Gezinshuis de Ark

Gezinshuis de Ark opent in mei 2015 haar deuren. Het Christelijk geloof is de basis, van waaruit zij hun werk doen.

Gezinshuis Gentle

In Huissen staat Gezinshuis Gentle. In ons gezinshuis, vinden wij ruimte voor eigen ouders heel belangrijk.

Gezinshuis Albergen

Op 6 juli 2015 opent Gezinshuis Albergen. Zorgaanbieder Trias huurt Wieringa en Logtenberg in voor het leveren van de zorg en het begeleiden van de kinderen.

Gezinshuis Vrolijk

In Oss staat het gezinshuis Vrolijk. Hun missie: alle uithuisgeplaatste kinderen die niet meer thuis kunnen wonen hebben recht op een ‘’georganiseerd huis’’.

Gezinshuis Saasveld

Gezinshuis Saasveld: Gezinshuis Saasveld is gevestigd in het dorp Saasveld een klein plaatsje in de streek Twente. Noaberschap is hier nog erg belangrijk.

Gezinshuis De Brug

In Heerewaarden staat gezinshuis De Brug. Een plek die de brug vormt tussen het verleden en de toekomst.

Gezinshuis Klein Agteveld

Gezinshuis Klein Agteveld is in 2014 van start gegaan. Sinds 2014 zijn we gezinshuis geworden en doen we daarnaast nog een stukje flexibele opvang.

logo-dromendurvendelen

Gezinshuis Dromen Durven Delen biedt een gezinssituatie waarin kinderen tot rust komen, hun trauma’s gaan verwerken, zichzelf mogen zijn en waarin zij zich gaan ontwikkelen tot krachtige, gelukkige mensen.

logo gezinshuis bloempje

Midden in ’t Harde, in een gewoon huis, aan een gewone straat vind je gezinshuis Bloempje.

logo gezinshuis oostenwind

Gezinshuis Oostenwind is in januari 2015 gestart. In de aankomende maanden zal ons gezin aangevuld worden met 3 gezinshuiskinderen.

Gezinshuis de Veen Hoop

Als Gezinshuis De Veen Hoop willen we niet enkel een plek zijn om te wonen, maar vooral een plek  waar de kinderen hun eigen identiteit mogen ontplooien binnen een normaal gezinsleven.

n de wingerd

Stichting In de Wingerd in Wapenveld (Gld) opende zaterdag 31 oktober een woonruimte voor jongeren in de jeugdzorg van 18 jaar en ouder.

gezinshuis aventurijn

Wij zijn huisouders van Aventurijn. Aventurijn is een leefgemeenschap met een gezinskarakter voor maximaal vier zorgvragers met een verstandelijke beperking. 

logo_tomorrow1

Vanaf 1 augustus 2015 staan de deuren van ons gezinshuis Tomorrow in Middelburg open.

gezinshuis Oso Lobi

Gezinshuis Oso Lobi. Alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen worden in ons huis gerespecteerd.

Gezinshuis Taurangahaumaru. De naam komt uit het Maori en betekent vrij vertaald ” veilige haven”.

gezinshuis-chananja-dick-marjolein1

Gezinshuis Chananja. Samen met ons gezin is het ons verlangen om jongeren te helpen, te ondersteunen en richting te geven in hun leven

Swaenenest.png

8 Comments

 1. Mooie en duidelijke site! Zou het mogelijk zijn om ook ons gezinshuis op uw overzicht ‘gezinshuizen in Nederland’ te vermelden? Wij zijn onlangs gestart met Gezinshuis gezin247 in Rijkevoort.

  De volgende tekst kan daar bij worden opgenomen:
  gezin247 is een kleinschalig gezinshuis dat kinderen en jongeren die door omstandigheden niet kunnen opgroeien bij hun eigen ouders een thuis biedt. Iedereen die komt wonen in ons gezinshuis, wordt opgenomen als gezinslid. Leonie en Arjan de Kuiper zijn de gezinshuisouders en bieden professionele begeleiding. Met alle gezinsleden samen vormen we Gezinshuis gezin247. Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de kinderen om hun doelen te bereiken.

  Bij voorbaat hartelijk dank!
  Leonie de Kuiper

  1. Leonie, ik ben al een tijdje minder actief op dit terrein, maar ik heb je tekst toegevoegd, ook al omdat ik de site wel ‘in de lucht’ hou voorlopig. Succes met jullie gezinshuis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.