Lelystad

 

De gemeente Lelystad, Vitree, Pleegouderraad en NVP gaan nog voor de zomervakantie 2017 samen een (start) bijeenkomst organiseren voor alle gezinsvormen in Lelystad. Binnenkort meer informatie.

Doel van de bijeenkomst

(1)    Het organiseren van ontmoeting tussen ‘gezinsvormen’ en maatschappelijke organisaties in Lelystad en tussen ‘gezinsvormen’ onderling,

(2)    Het peilen van de behoeften van pleeg- en gezinshuisouders en onderzoeken van draagvlak voor een lokaal netwerk

Voor wie bedoeld?

(1)    Alle mogelijk gezinsvormen die formele en informele hulp en ondersteuning bieden: steunouders, buurtgezinnen, pleegouders, gezinshuisouders.

(2)    Lokale maatschappelijke organisaties die iets voor deze gezinsvormen kunnen betekenen.

(3)    Pleegzorg- en jeugdzorgorganisaties.

(4)    Inwoners Lelystad die interesse hebben in jeugdhulp (gezinsvormen)