Haarlemmermeer

In de gemeente Haarlemmermeer wonen ongeveer 150 pleeggezinnen. In oktober 2016 heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor alle pleegouders en gezinshuisouders. Dat was een succes en daar is het initiatief geboren een netwerk gezinsvormen te ontwikkelen. Lees meer in de Nieuwsbrief (oktober 2016).

DSC01277
De bijeenkomst in oktober 2016 op het gemeentehuis in Hoofddorp –  met ontbijt – was een succes.

Maart 2017. Een 10-tal pleeg- en gezinshuisouders hebben in twee bijeenkomsten met elkaar van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van een netwerk en de gemeente enige ondersteuning gevraagd. De eerste activiteiten worden nu door de deelnemers georganiseerd, met steun van gemeente en pleegzorginstellingen. Dit wordt ondersteund door de NVP.

Op 17 mei 2017 wordt de eerste koffieochtend georganiseerd in Vijfhuizen. In de komende maanden zullen meer koffie-bijeenkomsten (dus ook in de middag en avond) worden georganiseerd. Heb je als pleegouder of gezinshuisouder belangstelling, stuur dan een mail naar info@gezinsvormen.nl.

September 2017. De kerngroep organiseert op 27 september weer een koffieochtend in Vijfhuizen, voor alle pleeg- en gezinshuisouders in Haarlemmermeer: uitnodiging koffieochtend (2).