Landelijk Pleegzorg Panel

In het Landelijk Pleegzorg Panel delen alle (ervarings)deskundige betrokkenen hun ervaringen en meningen. Over steeds wisselende thema’s. Dit keer over de effecten … Meer

Jeugdzorg mist veel migrantenkinderen

Gemeenten moeten zich meer richten op gezinnen met een migratieachtergrond. Die blijven kwetsbaar, concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving vandaag … Meer