Leren van ervaringen

Op verschillende plaatsen ontwikkelen zich netwerken van gezinsvormen. In verschillende gemeenten mag ik deze netwerken ondersteunen. Wat heb ik tot … Meer

Mobiel Magazine (online)

Linda Popma: “Met de redactie van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, heb ik een online magazine gemaakt, met als thema: pleegzorgbegeleiding. … Meer

Sociale netwerken en pleeggezinnen

Onder de noemer ‘Samen de schouders eronder’ onderzochten Trias en Hogeschool Windesheim voor Stichting Kinderpostzegels Nederland hoe sociale netwerken kunnen … Meer