Leren van ervaringen

Op verschillende plaatsen ontwikkelen zich netwerken van gezinsvormen. In verschillende gemeenten mag ik deze netwerken ondersteunen. Wat heb ik tot … Meer