Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen (2)


Onlangs verscheen de handreiking ‘Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen’. De handreiking geeft 5 ontwikkelpunten voor gemeenten.

  1. Ontwikkelpunt 1: Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours
  2. Ontwikkelpunt 2: Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie
  3. Ontwikkelpunt 3: Verbind informele hulp met jeugdhulp in gezinsvormen
  4. Ontwikkelpunt 4: Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt
  5. Ontwikkelpunt 5: Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën.

Al voor de invoering van de Jeugdwet in 2015 had opgroeien in gezinsverband de voorkeur boven plaatsing in een leefgroep. Nieuw is dat de Jeugdwet u als gemeente expliciet de opdracht geeft om gezinsvormen breed in te zetten. Samen met transformatiethema’s als preventie, eigen kracht en normaliseren, geeft dit het denken over jeugdhulp in gezinsvormen een nieuwe impuls. Dat kan gaan van het preventief inzetten van vormen van sociale steun, tot het organiseren van opvang en opgroeien in gezinsvormen voor kinderen met complexe problematiek die niet meer thuis kunnen wonen.

Met de wetenschap dat kinderen ten eerste profiteren van het aangaan van relaties met gezonde volwassenen, ten tweede zich beter ontwikkelen als zij kunnen opgroeien in een gezinsvorm en ten derde hierdoor meer kans hebben om uit te groeien tot evenwichtige, gezonde volwassenen, is een investering in jeugdhulp in gezinsvormen niet meer dan logisch.

Meer dan ooit zijn gemeenten de spil om dit gevoel van betrokkenheid bij kinderen binnen de lokale gemeenschap te stimuleren. In Nederland wonen nog steeds veel kinderen in leefgroepen. Er is een tekort aan geschikte pleeggezinnen en gezinshuizen om deze kinderen een ‘thuis’ te bieden. De maatschappelijke kosten van dit tekort zijn hoog. (…) Werkelijke transformatie van de jeugdhulp – in het belang van deze kinderen – betekent meer gebruikmaken van het potentieel van de lokale gemeenschap en de daarin aanwezige sociale steun. Dat is de kracht van jeugdhulp in gezinsvormen.

Met dit document wordt beoogd gemeente inzicht te geven in, en richting te geven aan de manier waarop zij als beleidsmaker vorm kan geven aan jeugdhulp in gezinsvormen, door het potentieel van de gemeenschap te benutten.

Vraag is nu

  • Hoe kan een gemeente vorm en inhoud geven aan deze ontwikkelpunten?
  • Wat is daar voor nodig en wat is al gerealiseerd en wat niet?

Wordt vervolgd.

4 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s