Gerritsen: Jeugdhulp zonder drang en dwang


Erik Gerritsen houdt in Binnenlands Bestuur een lang pleidooi voor onder andere kleinschaligheid in de jeugdhulp. Het doel is zoveel mogelijk hulp zonder drang en dwang.

Hoewel het terugdringen van het aantal dwangmaatregelen nooit een doel op zich mag zijn, heeft het vinden van oplossingen voor kinderen in de knel zonder dat daar dwangmaatregelen aan te pas hoeven komen een eigenstandige grote waarde.

BB-SociaalGerritsen merk op dat er meer nodig is dan alleen de jeugdbescherming verder op orde brengen, als we in het kader van de transformatie van de jeugdhulp de droom van jeugdhulp zonder drang en dwang zo dichtbij mogelijk willen brengen.

1. De eerste manier is om compromisloos sturen op de bedoeling en blijvend investeren in professionalisering door van leren (reflectie in actie) de nieuwe routine te maken.

Als de sociale wijkteams op hetzelfde hoge professionele niveau zouden gaan werken als de teams bij Jeugdbescherming dan ben ik er van overtuigd dat het aantal zaken dat aan ons wordt overgedragen nog substantieel verder kan dalen, zodat ook minder drang nodig is.

2. De tweede manier om met nog veel minder drang en dwang toe te kunnen in de jeugdhulp, betreft het realiseren van nog veel meer onorthodox aanbod dan nu al wordt geboden, wat ook nog eens goedkoper is dan het huidige aanbod.

Meeleefgezinnen kunnen net voor dat stukje extra veiligheid zorgen waardoor ondertoezichtstelling niet nodig is. Betaalbare voorschoolse en kinderopvang kan in veel gevallen een acceptabel alternatief zijn voor uithuisplaatsing of intensieve opvoedondersteuning.

Gezinshuizen zijn zo veel beter dan grote residentiële instellingen dat terecht van in huis plaatsen in plaats van uit huis plaatsen wordt gesproken.

3. De derde manier is om eerder in de keten van escalatie in te grijpen. Gerritsen geeft voorbeelden, zoals:

Het schuldsaneringssysteem dat geen oplossing biedt voor de meest kwetsbare gezinnen moet op de schop, om te voorkomen dat schuldenproblematiek allesoverheersend blijft en daardoor onvermijdelijk tot dwangmaatregelen leiden en inzet van dure jeugdhulp die het ene oor in en het andere oor weer uit gaat.

Het advies van Gerritsen is om gebruik te maken van de kennis en ervaring van ‘excellent professioneel werkende jeugdbeschermers’.

Maak gebruik van ze niet alleen als gezinsmanager, maar ook als trainer en adviseur voor medewerkers van sociale wijkteams en inkoopadviseur voor onorthodox aanbod.

Reactie Gezinsvormen.nl

Ik ondersteun het pleidooi van Gerritsen. Het concept van een lokaal netwerk van gezinsvormen kan de ideeën van Gerritsen mede vorm en inhoud geven. In een netwerk hebben (professionele) opvoeders – gezinshuisouders, pleegouders, steunouders, e.a. – steun van elkaar en in de uitwisseling kunnen zij veel van elkaars praktijk en ervaringen leren. In zo’n netwerk kunnen onorthodoxe vormen van jeugdhulp ontstaan, ontstaan uit de dagelijkse praktijk van opvang en opvoeding van kinderen die uit huis (nee: in huis) geplaatst zijn of tijdelijk enige ondersteuning nodig hebben. Door jeugdhulp lokaal of ‘dichter in de buurt’ en kleinschaliger te organiseren kan eerder in de keten van escalatie worden ingegrepen. Er hoeft misschien niet eens ‘ingegrepen’ te worden (dit is zo’n echte jeugdzorguitdrukking), maar kan op een meer organische manier ondersteuning aan gezinnen met problemen, geboden worden, door mensen (ervaren opvoeders) in de buurt. Tenslotte onderstreep ik de conclusie van Gerritsen: maak gebruik van de kennis en ervaring van ‘excellent professioneel werkende jeugdbeschermers’. Gezinshuisouders zijn bij uitstek van dat soort professionals, die echter midden in het gewone leven staan, in de buurt en 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s