2Doc: Alicia

Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit hopend op een plek in een…

Landelijk Pleegzorg Panel

In het Landelijk Pleegzorg Panel delen alle (ervarings)deskundige betrokkenen hun ervaringen en meningen. Over steeds wisselende thema’s. Dit keer over de effecten…